Regelement

Bij de bospatrouille houden wij ons aan een aantal regels:

-Gedraag je menswaardig.
-Respecteer elkanders mening.
-Help mensen die hulp nodig hebben indien je daartoe instaat bent.
-Verniel niet opzettelijk de natuur of natuurmonumenten.
-Luister naar je leider en pas je aan, aan de groep waar je in zit.
-Bezig geen vloekwoorden of onzedelijke taal en laat godslasteringen achterwege.
-Wees goed voor dieren en vogels.
-Na het volbrengen van een opdracht moet je je afmelden bij je opdrachtgever.
-Houd je aan de regels die gelden op je eigen kamp of op die van een ander.
-Men kan op het erewoord van een patrouillelid vertrouwen !!!
-Het is tijdens Bospatrouille verboden te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen.
-Als men 4 x achtereen zonder reden afwezig is, dan wordt men uit de patrouille gezet.
-Bij het niet nakomen van het reglement kan iemand, afhankelijk van de aard van het feit, eenmaal patrouille bezoek ontzegt of uit de patrouille gezet worden.